Vi bygger om till ett bättre showroom under hösten och har under tiden reducerat antal instrument för visning. Ring för kontroll innan besök 0700-916191 Välkommen!

Frågor?
+46 (0) 700 91 61 91

0Item(s)

Du har inga produkter i din varukorg.

Product was successfully added to your shopping cart.

Köpvillkor

Gällande privatkunder,  företag och institutioner.

DigitalPiano.se ägs av:

Juhl-Sørensen A/S
Muslingevej 40
8250 Egå
CVR: 10859573

1. Att handla på digitalpiano.se

Köpet är giltigt från och med det moment som du tagit emot en faktura från digitalpiano.se
Hänsyn tas till valutaändringar, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, utebliven leverans, avgiftsändringar, utsålda varor och tryckfel.
Vissa varor kan vara utsålda eller ha en förlängd leveranstid på grund av förseningar hos digitalpiano.se's leverantörer. 

2. Priser och avtal


Alla priser inkluderar 25% moms, där annat inte anges. Alla avtal skrivs på svenska.
Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa.

3. Generellt kring försäljning

Det pris som är angivet vid tidpunkten för beställningen, är det pris som gäller. Varor som ska hämtas faktureras till det pris som gällde vid beställningen. 

4. Avbeställning

Önskar du avbeställa eller annullera en fullföljd beställning, bör det som utgångspunkt ske på samma sätt som beställningen gjordes. Du kan skicka ett mejl till info@digitalpiano.se, och kalla det "Avbeställning". Ange alltid vid vilken tidpunkt du gjorde beställningen, samt ordernummer. Om du redan tagit emot en orderbekräftelse via e-post, kan du returnera samma mejl med texten "Avbeställning" som rubrik. 
Avbeställningen bör ske innan kl 14 samma dag / dagen efter beställningen är gjord.

5. Orderbekräftelse

digitalpiano.se förvarar själva orderbekräftelsen efter att den skickats till kunden. 

6. Betaling

Du kan använda följande alternativ för att betala:

  • Mastercard
  • Visa
  • Enligt överenskommelse

Alternativet "Enligt överenskommelse" kan endast nyttjas av firmor och institutioner, och endast om de i förväg nått en betalningsuppgörelse med digitalpiano.se.

7. Rätt att häva köpet

Om du vill annullera ditt köp, erbjuder digitalpiano.se full returrätt. Varan ska emellertid returneras i sitt originalemballage, oanvänt och oskadat. Detta ska ske senast 14 dagar efter att du tagit emot varan, och ske utan omkostnader för digitalpiano.se. Var noga med att skicka med originalfakturan.

Varor som returneras utan betald frakt eller porto, avvisas av digitalpiano.se. Varje returnerat köp återbetalas till kundens konto inom 14 dagar. Du kan också byta till en annan vara, och då är proceduren densamma: Skicka varan i retur, och meddela oss vad du önskar köpa istället.

OBS! Du har ingen bytesrätt på varor som producerats speciellt för dina behov, såvida produktionen eller anpassningen redan påbörjats. Framställningen eller anpassningen påbörjas vid ordermottagningen, varpå rätten att häva köpet utgår.

8. Reklamationsrätt

Som konsument har du 2 års reklamationsrätt, vilket betyder att du antingen kan får varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller få priset justerat; allt beroende på gällande situation. Detta förutsätter naturligtvis att reklamationen är berättigad. Skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är följande: Du kan inte reklamera fel eller brister som uppstått EFTER att varan tagits i bruk, i överensstämmelse med konsumentlagen.

Om varan mot förväntan skulle gå sönder under reklamationsperioden, repareras denna utan omkostnader på vår- eller producentens verkstad. Skador på varan som kan härröras till felaktigt handhavande, modifikationer eller grovt missbruk från användarens sida, täcks inte av reklamationsrätten. Om du på egen hand ändrar strömstyrkan på den relevanta varan, kan inte digitalpiano.se hållas ansvarig för förlorad data och andra indirekta följeskador. I övrigt hänvisar vi till gällande svensk konsumentlag.

9. Nyttjande av reklamationsrätten

Reklamation rörande fel och brister ska meddelas till digitalpiano.se inom rimlig tid efter att varan tagits emot. Du uppmanas att i detalj redogöra för produktens fel och brister i samband med att varan reklameras, eftersom utebliven fakta kan försena felsökningsprocessen. Varan kan du reklamera genom att skicka den tillbaka med post till vår adress. En vara som inte faller under reklamationsrätten och/eller som vi får tillbaka utan försvarligt emballage, kommer bli omemballerad på kundens bekostnad. Varor som returneras mot efterkrav eller som skickas utan porto, kommer inte att tas emot av digitalpiano.se.

10. Returnerade varor som inte innehåller fel 

Om du skickar tillbaka en vara till digitalpiano.se, där du definierar och beskriver fel och brister, men där ett fel inte kan konstateras av vår verkstad, skickar vi tillbaka varan till dig. En felsökningsavgift på 200 kr/halv timme kommer också debiteras. Felsökningsavgiften beräknas mot bakgrund av den exakta tid som använts till test och felsökning. digitalpiano.se förbehåller sig rätten att ta ut denna avgift och att kräva tillbaka portokostnader mot efterkrav, såvida ett kreditavtal inte föreligger. Om tillbehör skickas med varan, ska antal och en produktbeskrivning finnas med. Var noga att skicka med en fakturakopia där köptillfället för den reklamerade produkten framgår, eftersom varan annars inte kommer åtgärdas. 
Varor som returneras mot efterkrav eller som skickas utan porto, kommer inte att tas emot av digitalpiano.se.

11. Ansvarsfull retur

Alla produkter som returneras till digitalpiano.se skall packas omsorgsfullt. Skador till följd av bristfällig emballering kan leda till att dina rättigheter upphävs. 
Varan bör sändas i retur som paket via svenska Posten, det gör försändelsen spårbar i systemet och säkerställer leverans både för avsändare och mottagare. Alla produkter från digitalpiano.se packas i antistatiskt material och skall vid ev retur vara packade på samma sätt. Om så inte görs kan skador på varan uppkomma och kan resultera i upphävda rättigheter för kunden.

12. Har du funderingar?

Har du frågor så rekommenderar vi att du kontaktar digitalpiano.se.

13. Särskilda bestämmelser för företag.

Som företag räknas också institutioner. Samma försäljningsregler som för privatpersoner gäller med följande undantag.

Ingen returrätt för företag.

Om en vara beställs från en företagsadress kan den inte köpas som privatperson.

Ett års reklamationsrätt gäller från ursprungligt fakturadatum. Byte eller reparation
förändrar inte ursprunglig reklamationstid. Digitalpiano.se förbehåller sig äganderätten
tills full betalning för köpet mottagits.

  1. Alla omkostnader i samband med frågor kring ägarförbehåll ligger på köparen.
  2. Vid förfallen betalning tillkommer räntekostnader om 1% per påbörjad månad.

14. Tvister

Är kunden en i Europeiska unionen bosatt konsument finns möjlighet att använda denna plattform för lösning utanför domstol av tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal online.
Vi är skyldiga att informera dig om att denna onlineplattform finns och i detta sammanhang även om vår e-postadress info@digitalpiano.se

http://ec.europa.eu/odr

 
×

There are no products in my compare list.